Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-19 Stoppdatum 2010-10-19
Mängd (ton): 13,02 Kostnad totalt: 18716
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: