Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-24 Stoppdatum 1998-09-24
Mängd (ton): 34,27 Kostnad totalt: 22549
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: