Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB027, 1747 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-21 Stoppdatum 2009-10-21
Mängd (ton): 8,93 Kostnad totalt: 12490
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: