Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB027, 1747 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-24 Stoppdatum 1998-09-24
Mängd (ton): 24,39 Kostnad totalt: 16049
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: