Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA004, 1750 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-06 Stoppdatum 2010-10-06
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 7089
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: