Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA009, 1754 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-01 Stoppdatum 2008-10-01
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 6486
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: