Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA009, 1754 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-05 Stoppdatum 2010-10-05
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt: 8195
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: