Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA009, 1754 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-09 Stoppdatum 1999-09-09
Mängd (ton): 12,74 Kostnad totalt: 8374
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: