Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR007, 1760 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-26 Stoppdatum 2003-08-26
Mängd (ton): 7,55 Kostnad totalt: 11355
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: