Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR007, 1760 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-24 Stoppdatum 2007-09-24
Mängd (ton): 8,15 Kostnad totalt: 14817
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: