Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR007, 1760 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-12 Stoppdatum 2008-08-12
Mängd (ton): 8,40 Kostnad totalt: 11018
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: