Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR007, 1760 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-12 Stoppdatum 2009-08-12
Mängd (ton): 7,88 Kostnad totalt: 10956
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: