Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR007, 1760 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-15 Stoppdatum 2010-08-15
Mängd (ton): 7,99 Kostnad totalt: 11453
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: