Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR013, 1761 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-02-20 Stoppdatum 2002-02-20
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5331
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: