Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR013, 1761 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-07 Stoppdatum 2004-10-07
Mängd (ton): 4,16 Kostnad totalt: 5870
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: