Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR013, 1761 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-24 Stoppdatum 2007-09-24
Mängd (ton): 3,78 Kostnad totalt: 6872
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: