Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR020, 1763 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-18 Stoppdatum 2006-08-18
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 3716
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: