Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR020, 1763 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-16 Stoppdatum 2010-08-16
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2828
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: