Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR020, 1763 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-31
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 733
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: