Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR020, 1763 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-19 Stoppdatum 1997-08-19
Mängd (ton): 0,89 Kostnad totalt: 603
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: