Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR022, 1765 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-10 Stoppdatum 2009-08-10
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4140
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: