Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR058, 1768 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-02-20 Stoppdatum 2002-02-20
Mängd (ton): 1,47 Kostnad totalt: 1999
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: