Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR058, 1768 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-26 Stoppdatum 2003-08-26
Mängd (ton): 1,80 Kostnad totalt: 2707
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: