Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR063, 1773 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-12 Stoppdatum 2008-08-12
Mängd (ton): 5,14 Kostnad totalt: 6741
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: