Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR063, 1773 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-11 Stoppdatum 2009-08-11
Mängd (ton): 5,11 Kostnad totalt: 7106
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: