Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR063, 1773 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-15 Stoppdatum 2010-08-15
Mängd (ton): 5,36 Kostnad totalt: 7692
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: