Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR063, 1773 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-19 Stoppdatum 2006-08-19
Mängd (ton): 4,47 Kostnad totalt: 7948
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: