Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR063, 1773 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-24 Stoppdatum 2007-09-24
Mängd (ton): 5,17 Kostnad totalt: 9399
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: