Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR068, 1778 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-19 Stoppdatum 2005-08-19
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 6444
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: