Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMANR068, 1778 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-12 Stoppdatum 2009-08-12
Mängd (ton): 4,17 Kostnad totalt: 5795
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: