Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkentorpagöl, 098150 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-18 Stoppdatum 2003-03-18
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: