Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO007, 1783 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-01 Stoppdatum 2000-08-31
Mängd (ton): 1,76 Kostnad totalt: 1350
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: