Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO007, 1783 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-07 Stoppdatum 2004-10-07
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2766
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: