Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO012, 1787 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-07 Stoppdatum 2004-10-07
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6914
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: