Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO012, 1787 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-10 Stoppdatum 2008-08-10
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 6481
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: