Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO018, 1789 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-02-20 Stoppdatum 2002-02-20
Mängd (ton): 4,41 Kostnad totalt: 5998
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: