Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO018, 1789 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-25 Stoppdatum 2003-08-25
Mängd (ton): 4,66 Kostnad totalt: 7008
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: