Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO018, 1789 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-24 Stoppdatum 2007-09-24
Mängd (ton): 5,07 Kostnad totalt: 9217
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: