Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRO018, 1789 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-09 Stoppdatum 2009-08-09
Mängd (ton): 5,22 Kostnad totalt: 7258
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: