Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHER021, 1792 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-25 Stoppdatum 2003-08-25
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5896
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: