Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHER021, 1792 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-18 Stoppdatum 2006-08-18
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5334
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: