Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHER021, 1792 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-17 Stoppdatum 2010-08-17
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4242
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: