Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHER021, 1792 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-16 Stoppdatum 1995-09-16
Mängd (ton): 5,25 Kostnad totalt: 3000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: