Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHER021, 1792 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-11-03 Stoppdatum 1996-11-03
Mängd (ton): 4,50 Kostnad totalt: 2500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: