Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR003, 1797 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-18 Stoppdatum 2005-08-18
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 3060
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: