Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR003, 1797 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-24 Stoppdatum 2007-09-24
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 3436
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: