Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR008, 1802 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-19 Stoppdatum 2005-08-19
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3222
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: