Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR010, 1804 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-11 Stoppdatum 1994-09-11
Mängd (ton): 1,76 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: