Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR010, 1804 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-06 Stoppdatum 2004-10-06
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1369
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: