Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR016, 1810 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-01 Stoppdatum 2000-08-31
Mängd (ton): 7,15 Kostnad totalt: 5484
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: